2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kaydı

Ders Kayıtları obs.samsun.edu.tr adresinden Öğrenci Girişi ile yapılabilmektedir. Alan dışı öğrencilerin ders kayıtları öğrenci işleri tarafından yapılacaktır.

Tezli Yüksek Lisans öğrencileri dönemlik zorunlu ders(ler) dahil  dört adet ders,  Tezsiz yüksek lisans öğrencileri  zorunlu ders(ler) dahil dönemlik beş adet ders seçmelidir. Tüm programlarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi zorunlu derstir. Bunun yanı sıra Uçak ve Uzay Mühendisliği Tezli YL programında UUM603 Mühendislik Matematiği dersi de zorunlu derstir.  2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı açılan dersler aşağıdaki gibidir:

açılacak_dersler