Lisansüstü Giriş Başarı Puanları Hesaplanmasının Güncellenmesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvurularında Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanları; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, bilim sınavı notunun %20’si ve varsa yabancı dil puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanır şeklinde ilan edilmiştir.

02.09.20 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu  2020-2021 güz dönemi başvurularına mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlarda:

Yüksek lisans programlarına başvuruda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yabancı dil puanı şartına ilişkin hüküm bulunmadığından yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme işlemlerinde Yabancı Dil Puanının değerlendirmeye alınmamasına,

karar vermiştir.

Bu nedenle Üniversite Senatosunun 11.09.2020 tarihli kararı gereği Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanları; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %25’si ve bilim sınavı notunun %25’i toplamı alınarak hesaplanır şeklinde güncellenmiş ve giriş başarı puanları genel toplamı 60’ın altında olanların başarısız sayılmasına karar verilmiştir.