Misyon-Vizyon

Misyon:

Nitelikli öğretim, araştırma ve geliştirme imkânları sunan, yenilikçi ve teknolojik faaliyetleri destekleyen, ülkemizin öncelikleri için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir enstitü olmak; bu kurumsal kimliği özümsemiş, katılımcı, bilimsel ve eleştirel anlayışı benimseyen bireyler yetiştirmeye öncülük etmektir.

Vizyon:

Nitelikli toplum için nitelikli üniversite idealinde, Türkiye’nin gününe ve geleceğine katma değer sağlayan bir enstitü olmak.