Tez Onay Sayfası ile İlgili YÖK Duyurusu

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında, kişisel verilerin korunması açısından Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarının bulunduğu “Tez Onay Sayfası” olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar vermiştir. Bu kapsamda tezlerinizin enstitüye teslim edilen nüshalarında jürilerinizin ıslak imzaları yer alacak fakat pdf’lerini yüklediğiniz CD’lerde imza olmayacak. sayfayı imzasız olarak CD’ye eklemeniz gerekmektedir. Konu ile ilgili işlemleri gerektiği gibi yapmanız konusunda bilgilerinizi rica ederiz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü