Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Biyomedikal mühendisliği; tıp ve mühendislik alanlarındaki bilgi ve teknolojiyi, tıbbi, biyolojik ve fizyolojik problemlere çözüm üreterek hastalıkların teşhis ve tedavisini kolaylaştırmak amacıyla kullanan disiplinler arası bir alandır. İçerisinde elektrik-elektronik, tıp, moleküler biyoloji ve genetik, malzeme bilimi, fizik, kimya, biyoloji, robotik, yazılım, işaret işleme, görüntü işleme gibi alt alanlar içeren biyomedikal mühendisliği tümüyle disiplinler arası eğitim ve öğretim verilen bir alandır.

Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programın temel amacı biyomedikal mühendisliğinin belirli alanlarında uzmanlaşmış akademik hayatta yer alabilecek, medikal ve sağlık sisteminin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, proje yapabilecek ve yönetebilecek öğrenciler yetiştirmektedir. Bu doğrultuda amaç, biyomedikal mühendisliği alanında kariyer yapmayı düşünen öğrencilere biyomedikal mühendisliği ile ilgili kaliteli bir yükseköğrenim fırsatı sunmaktır. Program, Biyomedikal Mühendisliği mezunlarının dışında bu alana uyum sağlayabilecek birçok alandan da öğrenci kabul etmektedir.

Programın öğretim dili Türkçe’dir. Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programından Yüksek Lisans derecesi almak için, “Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak ve ayrıca bir dönemde 30 AKTS’yi geçmemek koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile yüksek lisans tezi alınması gerekmektedir. Derslerini başarıyla tamamlayan ve uygun bir konu dahilinde hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan ve böylece Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı gerekliliklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Mühendisliği alanında Master of Science (MS) derecesi alacaklardır. Bu dereceye sahip olan biyomedikal mühendisleri endüstri kuruluşlarında, akademik hayatta ve devlet kurumlarında çalışma fırsatının yanında araştırma-geliştirme faaliyetlerine de katılma imkânı da bulabileceklerdir. Bu fırsatlara ek olarak tıbbi cihaz veya eczacılıkla ilgili bir şirkette bulunan mühendislik pozisyonlarında, hastanelerde bulunan klinik mühendislikleri pozisyonlarında veya bir biyoteknoloji şirketindeki satış veya Ar-Ge departmanlarında da görev alabileceklerdir.

 

Doç. Dr. Cihan TOPCU

A.B.D. Başkanı

 

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

 

KODU DERSİN ADI T.P.K. AKTS Z/S
GÜZ DÖNEMİ
MBYM 601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 3 7,5 Z
MBYM 603 Elektrokimyasal Yöntemler-Potansiyometri 3 0 3 7,5 S
MBYM 605 Elektrokimyasal Sensörlerde Modifikasyon Teknikleri 3 0 3 7,5 S
MBYM 607 İleri Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 3 0 3 7,5 S
MBYM 609 İleri Hücre Biyolojisi 3 0 3 7,5 S
MBYM 611 MATLAB Uygulamalı İleri Sayısal Çözümleme 3 0 3 7,5 S
MBYM 613 Biyomedikal Mühendisliğinde Matlab/Simulink Uygulamaları 3 0 3 7,5 S
MBYM 615 Biyomekanik Modelleme ve Simülasyon 3 0 3 7,5 S
MBYM 617 İleri Biyomedikal İşaret İşleme 3 0 3 7,5 S
MBYM 619 Bilgisayar Görüsü 3 0 3 7,5 S
MBYM 621 İleri Görüntü İşleme Yöntemleri 3 0 3 7,5 S
BAHAR DÖNEMİ
MBYM 602 Seminer 0 0 0 7,5 Z
MBYM 669 Danışmanlık 1 0 0 0 Z
MBYM 604 Biyosensörler ve Uygulamaları 3 0 3 7,5 S
MBYM 606 Akış Enjeksiyon Analiz Teknikleri-Biyomedikal Uygulamalar 3 0 3 7,5 S
MBYM 608 Polimerlerin Biyomedikal Kullanımı 3 0 3 7,5 S
MBYM 610 Tıbbi Görüntü İşleme 3 0 3 7,5 S
MBYM 612 Biyofotonik 3 0 3 7,5 S
MBYM 614 Kök Hücre 3 0 3 7,5 S
MBYM 616 Lineer Sistem Teorisi 3 0 3 7,5 S
MBYM 618 Hesaplamalı Sinirbilimi 3 0 3 7,5 S
MBYM 620 Malzemelerin Mekanik Davranışları 3 0 3 7,5 S
MBYM 622 Derin Öğrenme 3 0 3 7,5 S
MBYM 624 Makine Öğrenmesi 3 0 3 7,5 S
TEZ DÖNEMİ
MBYM 600 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30 Z
MBYM 650 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 0 0 Z

Not: Tabloda T, ilgili dersin teorik ders saatini (kredisini); P, ilgili dersin uygulamalı ders saatini ve K ise toplam ders saatini, Z, zorunlu dersi, S, seçmeli dersi göstermektedir.

 

Dersler hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.