Coğrafya Tezli Yüksek Lisans

     

Coğrafya yüksek lisansı, insan ve doğal ortam ilişkisi içerisinde mekânsal analiz yapmayı amaçlayan bir programdır. Mekânın insan yararına düzenlenmesini, buna yaparken doğayı koruyan bir anlayışın yerleşmesini benimseyen çözüm odaklı bir disiplinin temsilcisidir. Uygulamalı eğitim sistemi ile analitik düşünce yeteneğine sahip, disiplinler arası çalışma becerisi olan, yerel ölçekten küresel ölçeğe analiz yapabilen donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Coğrafya bilimi, insan ve doğal ortam ilişkisi içerisinde mekânsal analiz yapmayı ve coğrafi bilgiyi geliştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. İnsan ile yaşadığı ortam arasındaki ilişkiyi ve bu ilişki nedeniyle oluşan coğrafi olgu ve olayları inceler. Mekâna (yerel, ulusal, küresel) ve zamana ait bilgileri organize etmek, geliştirmek ve yaymak için coğrafi bilgiye daima ihtiyaç duyulmuştur. Coğrafyanın gerçek kimliği, algılanan dünyayı betimleme ve açıklamanın yanı sıra mekânsal, sosyal, ekonomik ve siyasal eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bu amaçla çözümler üreten bir çerçeveye sahiptir. Coğrafya yüksek lisans programı mekânın yeniden inşasını kavrayabilen ve açıklayabilen, coğrafi bilgiye dayalı bir düşünme tarzına ve güncel teknolojileri (Coğrafi Bilgi Teknolojileri) kullanma becerisine sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefler. Coğrafya yüksek lisans programının diğer bir amaç ve kazanımı, öğrencilere başta coğrafya olmak üzere doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin temel kavramlarını aktarmaktır. Öğrencileri bu kavramların bağlı olduğu teorik ve uygulamalı bilgi ile yorumlayıcı, sentezci, analitik düşünme ve sonuçlar çıkarma yetenekleriyle de donatmaktır. Coğrafya yüksek lisans programı, öğrencilerine insan ve doğal ortam ile ilgili sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan, yerel ölçekten küresel ölçeğe analiz yapabilen ve sorunlara çözüm üretebilen donanımı sağlayacak bir eğitim vermeyi hedeflemektedir.  Öğrencilerin hem Coğrafya alanında uzmanlaşmalarını hem de kişisel gelişimlerini sağlayacak seminer, panel, konferans vb. bilimsel ve sosyal toplantılar düzenlenmektedir. Saha ve arazi çalışmalarına yönelik ödevler verilmek suretiyle lisansüstü öğrencileri; Coğrafya biliminin çalışma alanı olan mekân üzerinde araştırmalar yapmaya, insanla mekânın ilişkisini ortaya koyacak çalışmalar içerisinde akademik gelişimlerini tamamlamaya yönelik uygulamalara sevk edilmektedir.

 

Prof. Dr. Yahya KADIOĞLU

A.B.D. Başkanı

 

 

Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Müfredatı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L* Z/S* AKTS*
I. YARIYIL
COG601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3+0+0 Z 7,5
COG603 Fiziki Coğrafya’ da Veri Toplama Yöntemleri 3+0+0 S 7,5
COG605 Beşeri Coğrafya’ da Veri Toplama Yöntemleri 3+0+0 S 7,5
COG607 Koruma Statülü Alanlar ve Coğrafya 3+0+0 S 7,5
COG609 Doğal Ortam ve İnsan 3+0+0 S 7,5
COG611 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 3+0+0 S 7,5
COG613 Türkiye’de Çevre Sorunları 3+0+0 S 7,5
COG615 Kültür ve Mekan 3+0+0 S 7,5
COG617 İklim ve Çevre 3+0+0 S 7,5
COG619 Türkiye’nin Kır Potansiyeli 3+0+0 S 7,5
COG621 Kıyı Turizmi 3+0+0 S 7,5
COG623 Doğal Kaynaklar ve Kullanımı 3+0+0 S 7,5
COG625 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Mekansal Analiz 3+0+0 S 7,5
II. YARIYIL
COG602 Seminer 0+0+0 Z 7,5
COG604 Uluslararası Göçler ve Türkiye 3+0+0 S 7,5
COG606 Türkiye Nüfus Analizleri 3+0+0 S 7,5
COG608 Sürdürülebilir Turizm Yönetimi 3+0+0 S 7,5
COG610 Tarımsal Klimatoloji 3+0+0 S 7,5
COG612 Türkiye’de Arazi Kullanımı 3+0+0 S 7,5
COG614 Şehirleşme ve Sorunları 3+0+0 S 7,5
COG616 Türkiye’de Karst Topoğrafyası Araştırmaları 3+0+0 S 7,5
COG618 Coğrafya’nın Siyasal Gücü 3+0+0 S 7,5
COG620 Akademik Coğrafi Metin İncelemeleri 3+0+0 S 7,5
COG622 Yerleşme Coğrafyasında Değişim Dinamikleri 3+0+0 S 7,5
COG624 Dünya Nüfusu ve Sorunları 3+0+0 S 7,5
COG626 Türkiye Beşeri Coğrafyası’nın Ana Hatları 3+0+0 S 7,5
COG628 Uzaktan Algılama ve Uygulamalar 3+0+0 S 7,5
III. VE IV. YARIYIL
COG650 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Z 0
COG600 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 30
*Z/S: Zorunlu/Seçmeli, T+U+L: Teorik + Uygulama + Laboratuvar

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

 Dersler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.