Kalite Yönetimi

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kalite yönetim sistemi kapsamı ”Yükseköğretim Hizmetleri” olarak belirlenmiştir.

2021-2025 Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Stratejik Planı doğrultusunda

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Politikası:

 • Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim kurmak
 • Öğrenci odaklı yaklaşım sergilemek
 • Etik, toplumsal, çevresel değerlere saygılı bir yapı oluşturmak
 • Tüm akademik ve idari faaliyetlerde sürekli iyileştirme politikası takip etmek
 • Geri bildirimleri ve şikâyetleri dikkate alan süreçler tasarlamak
 • Üniversite kalite politikaları ile uyumlu faaliyetler yürütmek

 

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Hedefleri:

 • Öğrencilerimizin seminer ve tez çalışmalarının benzerlik oranlarının %30’un altında bir değere sahip olmasını sağlamak
 • Öğrencilerimizin araştırma kabiliyetlerini artırmak için eğitim-öğretim döneminde seminer ve tez sunum faaliyetlerinin bilimsel toplantılar şeklinde yapılmasını sağlamak
 • Öğrencilerimizin burs ve yurtdışı eğitim gibi imkanlardan yararlanması için ilgili kurumların takip edilmesi ve duyurulması
 • Akademik ve idari personel memnuniyetini artırmak için katılımcı yönetim anlayışı sergilemek
 • Enstitümüzde yayınlanan tez çalışmalarında makale sayısını artırmak,
 • Geri bildirim ve şikayetler için Rektörlük ile koordinasyonu sağlamak

 

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Paydaşları:

İç Paydaşlar: Rektörlük üst yönetim; enstitü personeli; öğrenciler; akademik birimler; idari birimler

Dış Paydaşlar: Yükseköğretim Kurulu, Bakanlıklar, diğer üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları