Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, kamu yönetimi alanında ülkemizdeki ve dünyadaki çağdaş eğilimleri takip ederek mevcut idari ve siyasi pratiklerin etkilerine ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı kuramsal tartışmalar için özgür bir zemin yaratmak ve bu çerçevede planlı düşünme ve üretme yeteneklerine sahip; yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk ve çevre nosyonlarını birlikte değerlendirerek bütünsel hipotezler geliştirebilen akademisyenler ve yöneticiler yetiştirmektir. Bu açıdan yüksek lisans programımız, hem akademik kariyer yolunu seçenlere hem de özel sektörde çalışmayı hedefleyenlere uygun bir kariyer fırsatı oluşturmaktadır. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olanlar aldıkları eğitim sayesinde geliştirdikleri analitik karar alma becerisiyle özel sektörde iş bulabilecekleri gibi, literatür birikimi ve bilimsel araştırma tecrübesiyle akademik kariyer yolunu tercih edebilirler.

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK

A.B.D. Başkanı

 

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Müfredatı

 

Ders Kodu Ders Adı T+U+L* Z/S* AKTS*
I. YARIYIL
KYT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3+0+0 Z 7,5
KYT603 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi I 3+0+0 S 7,5
KYT605 Türk Siyasal Hayatında İttihat ve Terakki Cemiyeti I 3+0+0 S 7,5
KYT607 Türk Alman İlişkileri Tarihi I 3+0+0 S 7,5
KYT609 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri I 3+0+0 S 7,5
KYT611 Yönetim Siyaset İlişkisi 3+0+0 S 7,5
KYT613 Sivil Toplum ve Devlet 3+0+0 S 7,5
KYT615 Sinema ve Siyaset 3+0+0 S 7,5
KYT617 Demokrasi Teorileri 3+0+0 S 7,5
KYT619 Siyasal Partiler 3+0+0 S 7,5
KYT621 Türkiye’de Siyasal Hayat 3+0+0 S 7,5
KYT623 Karşılaştırmalı Siyaset 3+0+0 S 7,5
KYT625 Din, Devlet ve Siyaset 3+0+0 S 7,5
II. YARIYIL
KYT602 Seminer 0+0+0 Z 7,5
KYT604 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi II 3+0+0 Z 7,5
KYT606 Türk Siyasal Hayatında İttihat ve Terakki Cemiyeti II 3+0+0 S 7,5
KYT608 Türk Alman İlişkileri Tarihi II 3+0+0 S 7,5
KYT610 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri II 3+0+0 S 7,5
KYT612 E-Devlet ve Kamu Yönetimi 3+0+0 S 7,5
KYT614 Modern ve Postmodern Kamu Yönetimi 3+0+0 S 7,5
KYT616 Çağdaş Siyasal Akımlar 3+0+0 S 7,5
KYT618 Kamu Ekonomisi 3+0+0 S 7,5
KYT620 Siyasal Katılma ve Demokrasi 3+0+0 S 7,5
KYT622 Siyaset Sosyolojisi 3+0+0 S 7,5
KYT624 Milliyetçilik ve Ulus-Devlet 3+0+0 S 7,5
KYT626 Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum 3+0+0 S 7,5
III. VE IV. YARIYIL
KYT650 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Z 0
KYT600 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 30
*Z/S: Zorunlu/Seçmeli, T+U+L: Teorik + Uygulama + Laboratuvar

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

 Dersler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.