Tarih Tezli Yüksek Lisans

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı açılması Samsun Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi ile Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Temmuz 2019’da kabul edilmiştir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde almış ve 10 öğrencisi ile yola çıkmıştır. Programın amacı öğrencilerin, ileri düzeyde bilimsel araştırma yapabilme ve bilgilere erişebilme, bilgiyi değerlendirebilme ve yorumlayabilme yeteneklerini kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede kendi alanlarında yetkin öğretim üyelerinin bir araya gelmeleriyle kurulan tarih anabilim dalı, öğrenciyi verimli bir akademik danışmanlık ve etkili öğretim süreci içinde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program öğrenciye tarihsel araştırma ve analizleri için gerekli teorik ve metodolojik araçlar ile donatmakta ve araştırmalarında karşılaştırmalı ve disiplinler arası bakış açısı geliştirmelerini hedeflemektedir. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik ve Seminer derslerinin zorunlu olarak sunulduğu yüksek lisans programında öğrenciler seçmiş oldukları Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim Dallarında verilen temel alan derslerini aldıktan sonra tez çalışmasına yönlendirmekte ve nitelikli tezler ortaya koymaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında ders ve tez süreçlerinde öğrencilerin alanları ile ilgili bilimsel etkinlikleri takip etmeleri ve çalışmaları ile alana yeni katkılar yapabilme süreçlerini de kazanmaları amaçlamaktadır. Bu şekilde tarih yüksek lisans programı, tarih ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, lisansüstü düzeyde çalışmaları ile bilime gerçek manada katkı yapabilen ve alanı ile ilgili araştırma süreçlerine ve yeni gelişmelere vakıf araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. Mehmet ÇOĞ

A.B.D. Başkanı

 

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Müfredatı 
Ders Kodu Ders Adı T+U+L* Z/S* AKTS*
I. YARIYIL
TAR603 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3+0+0 Z 7,5
TAR605 Abbasi-Bizans İlişkileri 3+0+0 S 7,5
TAR607 Kafkas Tarihi 3+0+0 S 7,5
TAR609 Ortaçağ Tarihi Metodolojisi 3+0+0 S 7,5
TAR611 Yeniçağ Osmanlı Diplomasisi I 3+0+0 S 7,5
TAR613 Osmanlı Sosyal Tarihi 3+0+0 S 7,5
TAR615 Klasik Devir Osmanlı Arşiv Kaynakları 3+0+0 S 7,5
TAR617 Osmanlı Reformları 3+0+0 S 7,5
TAR619 Yakınçağ Siyasi Tarihi I 3+0+0 S 7,5
TAR621 Tanzimat ve Uygulamaları 3+0+0 S 7,5
TAR623 Yerel Tarih Araştırmaları 3+0+0 S 7,5
TAR627 Yeniçağ Osmanlı Tarih Yazıcılığı 3+0+0 S 7,5
TAR629 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 3+0+0 S 7,5
II. YARIYIL
TAR602 Seminer 0+0+0 Z 7,5
TAR604 İslam Tarihinin Kaynakları 3+0+0 S 7,5
TAR606 Selçuklu Kurumları Tarihi 3+0+0 S 7,5
TAR608 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 3+0+0 S 7,5
TAR610 Yeniçağ Osmanlı Diplomasisi II 3+0+0 S 7,5
TAR612 Osmanlı Ekonomi Tarihi 3+0+0 S 7,5
TAR614 Klasik Dönem Osmanlı Merkez Teşkilatı 3+0+0 S 7,5
TAR616 Yeniçağ Tarihi Bibliyografyası 3+0+0 S 7,5
TAR618 Osmanlıca Metinler-II 3+0+0 S 7,5
TAR620 Yakınçağ Siyasi Tarihi II 3+0+0 S 7,5
TAR622 Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 3+0+0 S 7,5
TAR624 Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları 3+0+0 S 7,5
TAR626 Yeniçağ Osmanlı Siyaset Düşüncesi  3+0+0 S 7,5
TAR628 Cumhuriyet Dönemi İktisadi ve Sosyal Politikalar 3+0+0 S 7,5
III. VE IV. YARIYIL
TAR650 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Z 0
TAR600 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 30
*Z/S: Zorunlu/Seçmeli, T+U+L: Teorik + Uygulama + Laboratuvar

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 Dersler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.