Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının amacı; Türkçenin çeşitli edebî tür ve formlarda inşa edilmiş metinlerinin çoğulcu bir perspektifle yorumlanmasını, Türk diliyle yazılmış metinlerin edebî, kültürel ve tarihsel bağlamı göz önünde bulundurularak teorik düzeyde incelenmesini ve bu alanda biçimlenmiş edebi ve kültürel geleneğin yorumlanarak gelecekle irtibatlandırılmasını sağlamaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nın vurgusu dil ve edebî metinler üzerineyken program, popüler medya ürünleri de dâhil olmak üzere drama, görsel sanatlar, müzik ve yeni medya gibi kültürel metinlerin kültürel çalışmalar, politika, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, tarih ve diğer beşerî bilimler disiplinleriyle bağlantılarını çözümlemeyi ve metodolojik biçimde analizini yapmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının amacı ve hedefi; Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halkbilimi bilim dallarında, alandaki güncel konu ve sorunları yeni yaklaşımlarla araştırıp çözümleyecek nitelikli bilim uzmanlarının yetiştirilmesidir.

Doç. Dr. Ahmet KESKİN

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 

Ders Kodu

 

Ders Adı

 

 

T+U+L*

 

Z/S**

 

AKTS***

I. YARIYIL
TDE601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik 3+0+0 Z 7,5
TDE603 Osmanlı Türkçesi Edebî Metinler Üzerine İleri Seviye Okumalar 3+0+0 S 7,5
TDE605 Osmanlı Poetikası: Modern Öncesi Osmanlı Edebî Kültüründe Şiirin Doğası ve Meşruiyeti 3+0+0 S 7,5
TDE607 Modern Öncesi Osmanlı’da Şehirli Edebî Kültür 3+0+0 S 7,5
TDE609 Türkiye’de Edebiyat Tarihçiliği 3+0+0 S 7,5
TDE611 Modern Türk Edebiyatına Karşılaştırmalı Yaklaşımlar 3+0+0 S 7,5
TDE613 Hermenötik ve Poetika 3+0+0 S 7,5
TDE615 Edebiyat ve Trajedi 3+0+0 S 7,5
TDE617 Halkbilimi Araştırmaları Tarihi 3+0+0 S 7,5
TDE619 Kültür Bilimleri ve Disiplinlerarasılık 3+0+0 S 7,5
TDE621 Dilbilim ve Söz Dizimi 3+0+0 S 7,5
TDE623 Morfosemantik 3+0+0 S 7,5
TDE625 Türkçenin Karşılaştırmalı Morfolojisi 3+0+0 S 7,5
TDE627 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi 3+0+0 S 7,5
TDE629 Buddhist Çevre Eski Uygur Türkçesi Metinleri ve Dil Özellikleri    3+0+0 S 7,5
TDE631 Oğuz Yazı Dili Tarihi ve Dil Özellikleri 3+0+0 S 7,5
TDE633 Türkoloji ve Dijital Beşerî Bilimler 3+0+0 S 7,5
II. YARIYIL
TDE602 Seminer 0+0+0 Z 7,5
TDE604 Osmanlı Estetiği: Modern Öncesi Osmanlı Sanatında Estetik Tecrübe 3+0+0 S 7,5
TDE606 İmparatorluklar Çağında Edebiyat: Osmanlı, Timur, Safevi ve Babür Zamanında Edebî Etkileşimler           3+0+0 S 7,5
TDE608 Modern Öncesi Osmanlı Kitap Kültürü 3+0+0 S 7,5
TDE610 Türk Edebiyatında Modernizm 3+0+0 S 7,5
TDE612 Modern Türk Edebiyatında Eleştiri 3+0+0 S 7,5
TDE614 Edebiyat ve İnsani Bilimler 3+0+0 S 7,5
TDE616 Edebiyat ve Görsel Kültür 3+0+0 S 7,5
TDE618 Folklor Türleri ve Çözümleme Yöntemleri 3+0+0 S 7,5
TDE620 Halkbilimi Yöntem ve Teorileri 3+0+0 S 7,5
TDE622 Evliyâ Çelebi İncelemeleri 3+0+0 S 7,5
TDE624 Türkolojiye Dilbilimsel Bakış 3+0+0 S 7,5
TDE626 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Yapı Bilgisi 3+0+0 S 7,5
TDE628 Tarihî Türkçe Tıp Metinleri 3+0+0 S 7,5
TDE630 Doğu Türk Yazı Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri 3+0+0 S 7,5
TDE632 Uygur Hukuk Metinleri İncelemeleri 3+0+0 S 7,5
III. YARIYIL
TDE650 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Z 0
IV. YARIYIL
TDE600 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 30

*      Teorik+Uygulama+Laboratuvar                     

**    Zorunlu/Seçmeli

***   Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

Dersler hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.