Uçak ve Uzay Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Ülkemizin özellikle son 10 yılda önemli hedefleri ve öncelikleri olarak belirlediği savunma teknolojilerinin millileştirmesi politikası bu konuda yapılması gereken araştırmaların ve yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyacın daha da belirginleşmesine yol açmıştır. Bu hedefin en önemli unsurlarından biri de havacılık ve uzay alanıdır. Bu alanda ülkemizin sahip olduğu teknoloji birikimine katkı yapacak ve gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkaracak insan kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer taraftan sivil havacılık alanında, ülkemizin ilerlemesine oranla faaliyette bulunan ve yeni açılan havacılık ile ilgili eğitim kurumları da düşünülse dahi, yetişmiş insan gücü açığı mevcuttur. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi altında verilen Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı, tanınmış okul statüsünde hizmet vermekte olan Uçak Bakım ve Onarımı Bölümü, üniversiteye ait havaalanı, bakım merkezi, kompozit laboratuvarı, rüzgâr tünelleri, aerodinamik ve yapısal laboratuvarı ve 30 dönüm kapalı hangar alanı ile havacılık ve uzay sanayimizin yanında savunma sanayimize de insan kaynağı olarak hizmet etmektedir. Üniversitenin diğer mühendislik bölümleri ile iş birliği yaparak ülkenin ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağının sağlanması için katkıda bulunan program aynı zamanda bölgedeki sanayi firmalarıyla da iş birliği gerçekleştirmektedir. Sunulan yüksek lisans programının çalışmaları ve mezunları ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi ülkemizin gelişme ve ilerleme programlarını ve faaliyetlerini gerçekleştiren kurumlar yanında bütün havacılık ve savunma sanayi firmalarına hizmet verilmektedir.

 

Dr.Öğr.Üyesi ALİ EKEN

A.B.D. Başkanı

 

Uçak ve Uzay Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Müfredatı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L* Z/S* AKTS*
I. YARIYIL
UUM601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3+0+0 Z 7,5
UUM603 Mühendislik Matematiği 3+0+0 Z 7,5
UUM605 Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri 3+0+0 S 7,5
UUM607 İleri Akışkanlar Dinamiği 3+0+0 S 7,5
UUM609 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3+0+0 S 7,5
UUM611 Yapı Dinamiği 3+0+0 S 7,5
UUM613 Yanma Esasları 3+0+0 S 7,5
UUM615 Uzaktan Algılama Sistemleri 3+0+0 S 7,5
UUM617 Deneysel Aerodinamik 3+0+0 S 7,5
UUM619 Dinamik Sistemler ve Kontrol 3+0+0 S 7,5
UUM621 Genetik Algoritmalar 3+0+0 S 7,5
UUM623 Plakalar ve Kabuklar Teorisi 3+0+0 S 7,5
UUM625 Aeroelastisite 3+0+0 S 7,5
UUM627 Sonlu Elemanlar Yöntemi 3+0+0 S 7,5
UUM629 Elastisite 3+0+0 S 7,5
II. YARIYIL
UUM602 Seminer 0+0+0 Z 7,5
UUM604 Kısmî Diferansiyel Denklemler 3+0+0 Z 7,5
UUM606 Sıkıştırılabilir Akışta İleri Problemler 3+0+0 S 7,5
UUM608 Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat 3+0+0 S 7,5
UUM610 Uzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri ve Sistemleri 3+0+0 S 7,5
UUM612 Görüntü İşleme 3+0+0 S 7,5
UUM614 Optimal Kontrol Kuramı 3+0+0 S 7,5
UUM616 Robotik İlkeleri 3+0+0 S 7,5
UUM618 Doğrusal Olmayan Sistem Dinamiği 3+0+0 S 7,5
UUM620 Sonlu Elemanlar Yöntemi 3+0+0 S 7,5
UUM622 Hasar ve Yorulma 3+0+0 S 7,5
UUM624 İleri Yüzey Teknolojileri  3+0+0 S 7,5
UUM626 Havacılık ve Uzay Kompozitleri  3+0+0 S 7,5
III. VE IV. YARIYIL
UUM650 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Z 0
UUM600 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 30
*Z/S: Zorunlu/Seçmeli, T+U+L: Teorik + Uygulama + Laboratuvar

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

 

 Dersler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.