Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans

Teknolojinin gelişimi ve küreselleşme şirketlerin uluslararasılaşmasının önemini artırmıştır. Bu alanda artan rekabet, çalışma alanlarının kapsam ve içeriğinin değişmesi nitelikli ve uzman elemanlara ve yöneticilere duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Bu gelişmeler, lisans sonrası eğitim programlarının yapısında ve uygulamasında da bazı değişiklikleri gerekli hale getirmiştir. Bu ihtiyaç mevcut üniversite eğitimi ile karşılanmakla birlikte, üniversite sonrası iş hayatında ortaya çıkan bilgi eksikliklerinin kapatılması ihtiyacı doğmaktadır. Kısa süreli kurslarla kapatılmaya çalışılan bu ihtiyacın daha geniş kapsamlı ve uygulamaya yönelik eğitim verilen programlarla karşılanması zorunluluğu vardır. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans programı da bu zorunlulukları karşılamak amacıyla kurulmuş bir programdır.

Prof. Dr. Selahattin KAYNAK

A.B.D. Başkanı

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Müfredatı 
Ders Kodu Ders Adı T+U+L* Z/S* AKTS*
I. YARIYIL
UİT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3+0+0 Z 7,5
UİT603 Gümrük ve Dış Ticaret Süreçlerinin Yönetimi 3+0+0 S 7,5
UİT605 Küresel Ekonomik İşbirlikleri ve Entegrasyon 3+0+0 S 7,5
UİT607 Uluslararası Ticaret Teorileri 3+0+0 S 7,5
UİT609 Yönetim Ekonomisi 3+0+0 S 7,5
UİT611 Uluslararası İşletme Yönetimi 3+0+0 S 7,5
UİT613 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3+0+0 S 7,5
UİT615 Stratejik Pazarlama 3+0+0 S 7,5
UİT617 Uluslararası Pazarlama Araştırması 3+0+0 S 7,5
UİT619 Uluslararası Finansal Yönetim 3+0+0 S 7,5
UİT621 Uluslararası Bankacılık 3+0+0 S 7,5
UİT623 Zaman Serileri Analizi I 3+0+0 S 7,5
UİT625 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 3+0+0 S 7,5
II. YARIYIL
UİT602 Seminer 0+0+0 Z 7,5
UİT604 Uluslararası Ticarette Finansman Yöntemleri 3+0+0 S 7,5
UİT606 Uluslararası Lojistik Yönetimi 3+0+0 S 7,5
UİT608 Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 3+0+0 S 7,5
UİT610 Uluslararası Ticaret Politikaları 3+0+0 S 7,5
UİT612 Mal Piyasası Analizi 3+0+0 S 7,5
UİT614 Çokuluslu Şirketler ve Küreselleşme 3+0+0 S 7,5
UİT616 Uluslararası Rekabet Stratejileri 3+0+0 S 7,5
UİT618 Uluslararası Pazarlama Stratejileri 3+0+0 S 7,5
UİT620 Küresel Marka Yönetimi 3+0+0 S 7,5
UİT622 Uluslararası Yatırım Stratejileri ve PortföyYönetimi 3+0+0 S 7,5
UİT624 Uluslararası Finansal Risk Yönetimi 3+0+0 S 7,5
UİT626 Zaman Serileri Analizi II 3+0+0 S 7,5
UİT628 Kurumsal Yönetim 3+0+0 S 7,5
III. VE IV. YARIYIL
UİT650 Uzmanlık Alan Dersi 4+0+0 Z 0
UİT600 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 30
*Z/S: Zorunlu/Seçmeli, T+U+L: Teorik + Uygulama + Laboratuvar

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

 

 Dersler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.