Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans

Uluslararası ticaretin ülkelerin kalkınması ve refah seviyelerini artırması açısından önemi büyüktür. Bu alanda yetişen nitelikli ve uzman elemanlara ve yöneticilere duyulan ihtiyaç artmıştır. Kısa süreli kurslarla kapatılmaya çalışılan bu ihtiyacın daha geniş kapsamlı ve uygulamaya yönelik eğitim verilen programlarla karşılanması zorunluluğu vardır. Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans programında dış ticaret, gümrük, uluslararası iktisat, uluslararası pazarlama, uluslararası finans ve lojistik alanlarında dersler verilmektedir. Böylelikle  uluslararası ticaret çatısı altında birleşen bu multi-disiplinler yaklaşım ile yapılan eğitim sayesinde hem özel hem de kamu sektöründe kariyer fırsatları değerlendirilebilecektir.

 

Prof. Dr. Selahattin KAYNAK

 

 

Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Müfredatı 
Ders Kodu Ders Adı T+U+L* Z/S* AKTS*
I. YARIYIL
UTC701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3+0+0 Z 6
UTC703 Gümrük Süreçleri Yönetimi 3+0+0 S 6
UTC705 Küresel Ekonomik İşbirlikleri ve Entegrasyon 3+0+0 S 6
UTC707 Uluslararası Ticaret Kuramları ve Politikaları 3+0+0 S 6
UTC709 Uluslararası Ticari Süreçler ve Uygulaması 3+0+0 S 6
UTC711 Gümrük İşlemleri ve Uluslararası Ticaretin Vergilendirilmesi 3+0+0 S 6
UTC713 Uluslararası Pazarlama Stratejileri 3+0+0 S 6
UTC715 Uluslararası Finansal Yönetim 3+0+0 S 6
UTC717 Uluslararası Bankacılık 3+0+0 S 6
II. YARIYIL
UTC702 Uluslararası Ticaretin Finansmanı 3+0+0 S 6
UTC704 Uluslararası Ticarette Hukuki Çerçeve 3+0+0 S 6
UTC706 Uluslararası Girişimcilik ve İş Geliştirme 3+0+0 S 6
UTC708 Mal Piyasası Analizi 3+0+0 S 6
UTC710 Uluslararası Rekabet Stratejileri 3+0+0 S 6
UTC712 Uluslararası Pazar Araştırmaları 3+0+0 S 6
UTC714 Küresel Marka Yönetimi 3+0+0 S 6
UTC716 Global Piyasalarda Yatırım Uygulamaları 3+0+0 S 6
UTC718 Uluslararası Sermaye Piyasaları Analizleri 3+0+0 S 6
UTC720 Küresel Lojistik Yönetimi 3+0+0 S 6
III. VE IV. YARIYIL
UTC700 Dönem Projesi 0+0+0 Z 30
*Z/S: Zorunlu/Seçmeli, T+U+L: Teorik + Uygulama + Laboratuvar

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 

 

 Dersler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.