Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Biyomedikal mühendisliği; tıp ve mühendislik alanlarındaki bilgi ve teknolojiyi, tıbbi, biyolojik ve fizyolojik problemlere çözüm üreterek hastalıkların teşhis ve tedavisini kolaylaştırmak amacıyla kullanan disiplinler arası bir alandır. İçerisinde elektrik-elektronik, tıp, moleküler biyoloji ve genetik, malzeme bilimi, fizik, kimya, biyoloji, robotik, yazılım, işaret işleme, görüntü işleme gibi alt alanlar içeren biyomedikal mühendisliği tümüyle disiplinler arası eğitim ve öğretim verilen bir alandır.

Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programın temel amacı biyomedikal mühendisliğinin belirli alanlarında uzmanlaşmış akademik hayatta yer alabilecek, medikal ve sağlık sisteminin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, proje yapabilecek ve yönetebilecek öğrenciler yetiştirmektedir. Bu doğrultuda amaç, biyomedikal mühendisliği alanında kariyer yapmayı düşünen öğrencilere biyomedikal mühendisliği ile ilgili kaliteli bir yükseköğrenim fırsatı sunmaktır. Program, Biyomedikal Mühendisliği mezunlarının dışında bu alana uyum sağlayabilecek birçok alandan da öğrenci kabul etmektedir.

Programın öğretim dili Türkçe’dir. Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programından Yüksek Lisans derecesi almak için, “Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak ve ayrıca bir dönemde 30 AKTS’yi geçmemek koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile yüksek lisans tezi alınması gerekmektedir. Derslerini başarıyla tamamlayan ve uygun bir konu dahilinde hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan ve böylece Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı gerekliliklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Mühendisliği alanında Master of Science (MS) derecesi alacaklardır. Bu dereceye sahip olan biyomedikal mühendisleri endüstri kuruluşlarında, akademik hayatta ve devlet kurumlarında çalışma fırsatının yanında araştırma-geliştirme faaliyetlerine de katılma imkânı da bulabileceklerdir. Bu fırsatlara ek olarak tıbbi cihaz veya eczacılıkla ilgili bir şirkette bulunan mühendislik pozisyonlarında, hastanelerde bulunan klinik mühendislikleri pozisyonlarında veya bir biyoteknoloji şirketindeki satış veya Ar-Ge departmanlarında da görev alabileceklerdir.

Öğrenci Destek Hattı