Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans

Teknolojinin gelişimi ve küreselleşme şirketlerin uluslararasılaşmasının önemini artırmıştır. Bu alanda artan rekabet, çalışma alanlarının kapsam ve içeriğinin değişmesi nitelikli ve uzman elemanlara ve yöneticilere duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Bu gelişmeler, lisans sonrası eğitim programlarının yapısında ve uygulamasında da bazı değişiklikleri gerekli hale getirmiştir. Bu ihtiyaç mevcut üniversite eğitimi ile karşılanmakla birlikte, üniversite sonrası iş hayatında ortaya çıkan bilgi eksikliklerinin kapatılması ihtiyacı doğmaktadır. Kısa süreli kurslarla kapatılmaya çalışılan bu ihtiyacın daha geniş kapsamlı ve uygulamaya yönelik eğitim verilen programlarla karşılanması zorunluluğu vardır. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans programı da bu zorunlulukları karşılamak amacıyla kurulmuş bir programdır.

Öğrenci Destek Hattı