Tez Ödülü

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Ödülü Yönergesi 13 Temmuz 2023 tarihli 2023/83 numaralı senato kararıyla yürürlüğe girmiştir. Böylece her yıl tez ödülleri için başvurular alınacak ve alana özgü kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.

Kimler Başvurabilir?

  • 15.10.2023 tarihine kadar tez savunma sınavı başarıyla tamamlanmış ve ciltli tez teslimi gerçekleştirilmiş olan yüksek lisans tezleri değerlendirilmeye alınır.
  • Bu yıl ilk kez düzenlenen Tez Ödülleri için sadece 2022-2023 eğitim öğretim yılında tamamlanmış tezler değil, Samsun Üniversitesi kurulduğundan bu yana tamamlanmış tüm tezler için başvuru alınacaktır.
  • Başvurular tez sahibi veya danışmanı tarafından online yapılır.
  • Ödüller tez sahibine ve danışmanına verilir.
  • Herhangi bir kategoride ödül alan bir tez için sonraki yıllarda başvuru yapılamaz.

Ödül Kategorileri

Lisansüstü Tez Ödüller aşağıda belirtilen iki alanda ayrı ayrı verilecektir.

  • Sosyal ve Beşerî Bilimler
  • Fen ve Mühendislik Bilimleri

Değerlendirme Kriterleri

  • Aday tezler beş temel ölçütl dikkate alınarak puanlanır ve sıralı liste hâline getirilir. Değerlendirmede esas alınacak ölçütler için tıklayınız.
  • Tezin ödüle layık olabilmesi için özgünlük değerinin en az 13-16 puan aralığında, toplam puanının ise 85 ve üzeri olması gerekir.

Süreç Takvimi

* Tarihler jüri değerlendirme süreçleri, Enstitü Yönetim Kurulu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun toplanma durumlarına göre değişiklik gösterebilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Aday ve Tez Danışmanı Görüş ve Gerekçe Formu için tıklayınız.  Doldurduğunuz görüş ve gerekçe formunu PDF’e çevirip Tez Ödülü Başvuru formuna yükleyiniz.

Aşağıdaki linkten online formu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Öğrenci Destek Hattı