Enstitü Kalite Yönetimi

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kalite yönetim sistemi kapsamı “Yükseköğretim Hizmetleri” olarak belirlenmiştir.

2021-2025 Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Stratejik Planı doğrultusunda

Üniversite Kalite Politikamız

Uluslararası anlamda nitelikli insan gücü üretebilmek için eğitim faaliyetleri icra etmeyi, toplumsal gelişime önder, sorunlara çözümler üreten araştırmalar gerçekleştirmeyi, Ülkemizin hedefleri için katkılar sunmayı ve kurumsal süreçleri çözüm odaklı ve sürekli iyileştirmeyi ilke benimseyen, toplam kalite yaklaşımıyla sürdürmeyi kapsamaktadır.

~

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Politikası

 • Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim kurmak
 • Öğrenci odaklı yaklaşım sergilemek
 • Etik, toplumsal, çevresel değerlere saygılı bir yapı oluşturmak
 • Tüm akademik ve idari faaliyetlerde sürekli iyileştirme politikası takip etmek
 • Geri bildirimleri ve şikâyetleri dikkate alan süreçler tasarlamak
 • Üniversite kalite politikaları ile uyumlu faaliyetler yürütmek

~

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Hedefleri

 • Öğrencilerimizin seminer ve tez çalışmalarının benzerlik oranlarının %30’un altında bir değere sahip olmasını sağlamak
 • Öğrencilerimizin araştırma kabiliyetlerini artırmak için eğitim-öğretim döneminde seminer ve tez sunum faaliyetlerinin bilimsel toplantılar şeklinde yapılmasını sağlamak
 • Öğrencilerimizin burs ve yurtdışı eğitim gibi imkanlardan yararlanması için ilgili kurumların takip edilmesi ve duyurulması
 • Akademik ve idari personel memnuniyetini artırmak için katılımcı yönetim anlayışı sergilemek
 • Enstitümüzde yayınlanan tez çalışmalarında makale sayısını artırmak
 • Geri bildirim ve şikayetler için Rektörlük ile koordinasyonu sağlamak

~

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Paydaşları

 

İÇ PAYDAŞLAR

 • Rektörlük Üst Yönetimi
 • Enstitü Personeli
 • Öğrenciler
 • Akademik Birimler
 • İdari Birimler
DIŞ PAYDAŞLAR

 • Yükseköğretim Kurulu
 • Bakanlıklar
 • Diğer Üniversiteler
 • Yerel Yönetimler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
Öğrenci Destek Hattı