Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Elektronik Mühendisliği, elektrik ve elektromanyetizma prensiplerini kullanan aygıt ve sistemleri ele alındığı, disiplinler arası çalışmalara da açık bir mühendisliktir. İletişim, kontrol ve robotik, biyomedikal, güvenlik ve savunma, ses ve görüntü gibi birçok alandaki donanım ve yazılımların tasarımı, geliştirilmesi ve uygulamaları bu bilim dalının konusudur. Günümüzde ilk adımları atılan ve önümüzdeki on yıllara damga vuracak otonom taşıtlar, insansı robotlar, holografik iletişim, kuantum bilgisayarlar, vb. çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesinde de öncü rolü üstlenmeye devam edecektir.

Bu kapsamda Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız olarak araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Mühendislik uygulamalarının ve bilimsel araştırmaların üst seviyede yapılması için gerekli akademik ortam ancak başarılı bir Yüksek Lisans programı ile mümkündür. Yüksek Lisans programı, sahip olduğu süreç ve imkânlar sayesinde lisans seviyesinde mümkün olmayan, derinlemesine eğitim ve araştırmayı hem öğretip hem de uygulattırırken, ayrıca ilgililerine mühendislik uygulama alanlarına yönelik ve disiplinler arası olacak şekilde geniş bir bakış açısı kazandıracaktır.

Programın öğretim dili Türkçedir. Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programından Yüksek Lisans derecesi almak için, “Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak ve ayrıca bir dönemde 30 AKTS’yi geçmemek koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile yüksek lisans tezi alınması gerekmektedir. Derslerini başarıyla tamamlayan ve uygun bir konu dahilinde hazırladığı yüksek lisans tezini, seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan ve böylece Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı gerekliliklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Master of Science (MS) derecesi alacaklardır. Bu dereceye sahip olan elektrik elektronik mühendisleri endüstri kuruluşlarında, akademik hayatta ve devlet kurumlarında çalışma fırsatının yanında araştırma-geliştirme faaliyetlerine de katılma imkânı bulabileceklerdir. Bu fırsatlara ek olarak, ileri araştırma tekniklerini öğrenme ve uygulamanın yanında, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında bilgiye erişim kabiliyeti kazanarak bilgiyi değerlendirebilme ve yorumlayabilme uzmanlığına da sahip olacaklardır.

Öğrenci Destek Hattı