Enstitü Eğitim Komisyonu

Görevleri

 • Lisansüstü eğitim ile ilgili yasal düzenlemeleri (yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar, uygulama esasları vb.) takip edip hazırlamak ve mevcutlarda değişiklik istekleri hakkında görüş bildirmek
 • Anabilim dalı başkanlıklarından gelen müfredat değişikliklerini, yeni program açma teklif dosyalarını incelemek ve görüş bildirmek

Eğitim Komisyonu Üyeleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Eray KORKMAZ (Başkan / Enstitü Müdür Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Reyhan ÇALIŞKAN (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Enes BÜYÜK (Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Merve KILIÇ (Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Özgür KIRAN (Sosyoloji Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aydemir Güralp URAL (Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Derya AKBULUT (Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Talha PAŞAOĞLU (Kamu Yönetimi Anabilim Dalı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Tülay ZIVALI (Mimarlık Anabilim Dalı)
Öğrenci Destek Hattı