Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, optimizasyon, üretim planlama, envanter kontrolü, lojistik ve tedarik zinciri, ergonomi ve karar analizi gibi belirli özel alanlarda bilgi ve araştırma becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere sunulan bir lisansüstü programdır. Bu program, öğrencilerin akademi ve iş dünyasında profesyonel olarak ilerlemeleri için bir temel sağlamaktadır. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, karmaşık endüstri mühendisliği problemlerine bilimsel yöntemlerle çözümler geliştirebilen, araştırma ve geliştirme odaklı, yeniliklere öncülük edebilen yetkin yüksek mühendisler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere endüstride karşılaşılan problemlerin etkin analizi, modellenmesi ve çözülmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir öğretim programı sunulmaktadır. Böylece, akademi ve iş dünyasının ihtiyacı olan teorik bilgi ve beceri ile donatılmış yüksek mühendisler yetiştirilerek ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Öğrenci Destek Hattı