Tarih Tezli Yüksek Lisans

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı açılması Samsun Üniversitesi Rektörlüğü’nün teklifi ile Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Temmuz 2019’da kabul edilmiştir. Program ilk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde almış ve 10 öğrencisi ile yola çıkmıştır. Programın amacı öğrencilerin, ileri düzeyde bilimsel araştırma yapabilme ve bilgilere erişebilme, bilgiyi değerlendirebilme ve yorumlayabilme yeteneklerini kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede kendi alanlarında yetkin öğretim üyelerinin bir araya gelmeleriyle kurulan tarih anabilim dalı, öğrenciyi verimli bir akademik danışmanlık ve etkili öğretim süreci içinde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program öğrenciye tarihsel araştırma ve analizleri için gerekli teorik ve metodolojik araçlar ile donatmakta ve araştırmalarında karşılaştırmalı ve disiplinler arası bakış açısı geliştirmelerini hedeflemektedir. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik ve Seminer derslerinin zorunlu olarak sunulduğu yüksek lisans programında öğrenciler seçmiş oldukları Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi Anabilim Dallarında verilen temel alan derslerini aldıktan sonra tez çalışmasına yönlendirmekte ve nitelikli tezler ortaya koymaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında ders ve tez süreçlerinde öğrencilerin alanları ile ilgili bilimsel etkinlikleri takip etmeleri ve çalışmaları ile alana yeni katkılar yapabilme süreçlerini de kazanmaları amaçlamaktadır. Bu şekilde tarih yüksek lisans programı, tarih ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, lisansüstü düzeyde çalışmaları ile bilime gerçek manada katkı yapabilen ve alanı ile ilgili araştırma süreçlerine ve yeni gelişmelere vakıf araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Öğrenci Destek Hattı