Uluslararası Ticaret Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Uluslararası ticaretin ülkelerin kalkınması ve refah seviyelerini artırması açısından önemi büyüktür. Bu alanda yetişen nitelikli ve uzman elemanlara ve yöneticilere duyulan ihtiyaç artmıştır. Kısa süreli kurslarla kapatılmaya çalışılan bu ihtiyacın daha geniş kapsamlı ve uygulamaya yönelik eğitim verilen programlarla karşılanması zorunluluğu vardır.

Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans programında dış ticaret, gümrük, uluslararası iktisat, uluslararası pazarlama, uluslararası finans ve lojistik alanlarında dersler verilmektedir. Böylelikle  uluslararası ticaret çatısı altında birleşen bu multi-disiplinler yaklaşım ile yapılan eğitim sayesinde hem özel hem de kamu sektöründe kariyer fırsatları değerlendirilebilecektir.

Öğrenci Destek Hattı