Uçak ve Uzay Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Ülkemizin özellikle son 10 yılda önemli hedefleri ve öncelikleri olarak belirlediği savunma teknolojilerinin millileştirmesi politikası bu konuda yapılması gereken araştırmaların ve yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyacın daha da belirginleşmesine yol açmıştır. Bu hedefin en önemli unsurlarından biri de havacılık ve uzay alanıdır. Bu alanda ülkemizin sahip olduğu teknoloji birikimine katkı yapacak ve gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkaracak insan kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer taraftan sivil havacılık alanında, ülkemizin ilerlemesine oranla faaliyette bulunan ve yeni açılan havacılık ile ilgili eğitim kurumları da düşünülse dahi, yetişmiş insan gücü açığı mevcuttur. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi altında verilen Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı, tanınmış okul statüsünde hizmet vermekte olan Uçak Bakım ve Onarımı Bölümü, üniversiteye ait havaalanı, bakım merkezi, kompozit laboratuvarı, rüzgâr tünelleri, aerodinamik ve yapısal laboratuvarı ve 30 dönüm kapalı hangar alanı ile havacılık ve uzay sanayimizin yanında savunma sanayimize de insan kaynağı olarak hizmet etmektedir. Üniversitenin diğer mühendislik bölümleri ile iş birliği yaparak ülkenin ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağının sağlanması için katkıda bulunan program aynı zamanda bölgedeki sanayi firmalarıyla da iş birliği gerçekleştirmektedir. Sunulan yüksek lisans programının çalışmaları ve mezunları ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi ülkemizin gelişme ve ilerleme programlarını ve faaliyetlerini gerçekleştiren kurumlar yanında bütün havacılık ve savunma sanayi firmalarına hizmet verilmektedir.

Öğrenci Destek Hattı