Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, bin yılı aşkın süredir sözlü ve yazılı geleneğe sahip Türkçenin çeşitli edebî tür ve formlarda inşa edilmiş metinlerinin çoğulcu bir perspektifle yorumlanmasına zemin hazırlamayı hedeflemektedir. Türk diliyle yazılmış metinlerin edebî, kültürel ve tarihsel bağlamı göz önünde bulundurularak teorik düzeyde incelenmesi; gelenek, kültür ve medeniyetin yorumlanarak gelecekle irtibatlandırılması, lisansüstü seviyede yetiştirilecek öğrencilerle mümkün olacaktır. Söz konusu aktarımın sağlanabilmesi ve eleştirel zeminin tesis edilebilmesi için çağdaş edebiyat ve dil teorileri ile Türk dilinin sözlü ve yazılı, eski ve yeni, klasik ve modern ürünlerinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çeşitliliği temel prensip olarak benimseyen Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, önemli içgörülerin farklı yaklaşım ve metotları içeren teorik çerçeve içinde üretilebileceği varsayımıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede, Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halkbilimi, Yeni Türk Dili ve Yeni Türk Edebiyatı bilim dallarından oluşmaktadır. Farklı anabilim dallarıyla ilgili derslerin ve öğretim üyelerinin bulunduğu program, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri her alanda nitelikli eğitim alabilmelerini ve özgün bir bilimsel çalışma ortaya koyabilmelerini hedeflemektedir. Bunun yanında derslerimiz dilbilim, tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, drama, görsel sanatlar, müzik, medya, kültürbilim, politika, ve diğer sosyal bilimlerle edebiyatın kurduğu ilişkileri dikkate alarak tasarlanmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’na lisans derecesini Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Halkbilimi ve Halkbilim Bölümü mezunları başvurabilecektir. Lisans derecesini bu bölümlerden farklı bir bölümden almış olan adaylar alan dışı kabul edilecek, bölümümüzün bilimsel hazırlık programına katıldıktan sonra yüksek lisans eğitimlerine devam edeceklerdir.

Öğrenci Destek Hattı