Genel Bilgiler

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun MADDE 7’de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek maddelerinin EK MADDE 185 ile Samsun Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Enstitüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Kurulu’nca seçilmiş olan üç öğretim üyesi olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır.

Enstitü Müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise Enstitü Müdür Yardımcıları ile Anabilim Dalları Başkanlarından oluşmakta ve üst akademik organ olarak Yüksek Öğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektedir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 5 doktora, 17 tezli yüksek lisans ve 3 uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 21 program mevcuttur.

~

Tezli Programlar (22)

Tezsiz Programlar (3)

Doktora (5)

Yüksek Lisans (17)

Örgün Eğitim (-)

Uzaktan Öğretim (3)

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Biyomedikal Mühendisliği  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 Makine Mühendisliği  Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Sosyoloji
 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Endüstri Mühendisliği  Uluslararası Ticaret
 Sosyoloji  Makine Mühendisliği
 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  Meteoroloji Mühendisliği
 Mimarlık
 Uçak ve Uzay Mühendisliği (%30 İngilizce)
 Yazılım Mühendisliği
 Coğrafya
 Ekonomi
 Kamu Yönetimi
 Sosyoloji
 Tarih
 Temel İslam Bilimleri
 Tıbbi Mikrobiyoloji
 Türk Dili ve Edebiyatı
 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Öğrenci Destek Hattı