Ekonomi Tezli Yüksek Lisans

Ekonomi dünyasında artan rekabet, iç içe geçme ve teknolojik yeniliklerdeki hız, bir taraftan iş dünyasındaki gereksinimleri değiştirirken; diğer taraftan akademik araştırma alanlarını daha multidisipliner hale getirmiştir. İş dünyası ve akademi, ekonomi ve finans teorisini kullanarak kompleks ekonomik olayları anlayacak ve değerlendirecek kişilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Türkiye, bir taraftan genç nüfusu ve ekonomisiyle değişimin odağında yer alırken; diğer taraftan da hızlı biçimde küresel iş ve finans piyasalarıyla bütünleşmektedir. Bu durum, ekonomi ve finans alanında yetkin kişilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Ekonomi ve finans yüksek lisans programı, akademik anlamda öğrencilere doktora eğitimine devam etme ve/veya ileri derece araştırma kabiliyeti vermektedir. Ayrıca, öğrencilere güçlü bir ekonomik ve finans teorisi altyapısı vererek, iş ortamında karşılarına çıkabilecek sorunlara karşın en yeni ve kapsayıcı yaklaşımlarla çözüm üretebilmelerinin önünü açmaktadır.

Öğrencilerin ekonomi teorileri çerçevesinde politika oluşturabilme ve politikaların etki analizini geliştirebilme, ulusal ve uluslararası finansal piyasaların çalışma mekanizmalarını anlayabilme ve kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici kuruluşlar ile ulusal/uluslararası finansal kuruluşlarda kantitatif yöntemlerle desteklenmiş analizler yapabilmeleri hedeflenmektedir. Programı tamamlayan öğrenciler sahip oldukları teorik bilgi ve uygulama yetenekleri sayesinde zaman zaman karmaşık bir yapıya sahip olabilen ekonomi konularındaki olaylara ilişkin değerlendirme ve analiz yeteneklerini artırmış ve karşılaştıkları problemlere uygulayabilecekleri uygun metodolojik yaklaşımı seçebilme yeteneği kazanmış olacaklardır. Bu sayede öğrencilerin ekonomi ve finans alanlarını ilgilendiren konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları ve uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır.

Öğrenci Destek Hattı