Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

Elektrik Elektronik Mühendisliği, elektrik ve elektromanyetizma prensiplerini kullanan aygıt ve sistemleri ele alındığı, disiplinler arası çalışmalara da açık bir mühendisliktir. İletişim, kontrol ve robotik, biyomedikal, güvenlik ve savunma, ses ve görüntü gibi birçok alandaki donanım ve yazılımların tasarımı, geliştirilmesi ve uygulamaları bu bilim dalının konusudur. Günümüzde ilk adımları atılan ve önümüzdeki on yıllara damga vuracak otonom taşıtlar, insansı robotlar, holografik iletişim, kuantum bilgisayarlar, vb. çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesinde de öncü rolü üstlenmeye devam edecektir.

Bu kapsamda Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programının amacı, öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız olarak araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Mühendislik uygulamalarının ve bilimsel araştırmaların üst seviyede yapılması için gerekli akademik ortam ancak başarılı bir Doktora programı ile mümkündür. Doktora programı, sahip olduğu süreç ve imkânlar sayesinde lisans seviyesinde mümkün olmayan, derinlemesine eğitim ve araştırmayı hem öğretip hem de uygulattırırken, ayrıca ilgililerine mühendislik uygulama alanlarına yönelik ve disiplinler arası olacak şekilde geniş bir bakış açısı kazandıracaktır.

Öğrenci Destek Hattı