Vizyon ve Misyon

Vizyon // Özgörü

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunarak toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden; yetiştirdiği nitelikli profesyoneller ve araştırmacılar sayesinde saygın ve tercih edilen bir enstitü olmak.

~

Misyon // Özgörev

Etik değerlere bağlı, yenilikçi, teknolojiyi toplum yararına kullanan, yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş, uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi, beceri ve özgüvene sahip profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmeyi sağlayacak şekilde lisansüstü çalışma ve projelere yön vermektir.

~

Temel Değerler

  • Öğrenci odaklılık
  • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
  • Bilimsel anlamda özgünlük
  • İnsana ve çevreye saygı
  • Yenilikçilik ve rekabetçilik
Öğrenci Destek Hattı