Tez Bursu

Kimler Başvurabilir?

Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı tezli yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı olup, tez önerisi aşasıda belirtilen tema veya öncelikli alanlarda olan öğrenciler tez bursuna başvurabilirler.

 

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıç: 2 Ekim 2023

Başvuru Bitiş: 2 Kasım 2023 (Saat 17:00)

Sonuçların İlan Edilmesi*: 1 Aralık 2023 (Saat 17:00)

*Destek sonuçları Belediye ve Enstitü resmî web siteleri üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.

 

Burs Sağlanacak Tema ve Öncelikli Alanlar

Başlıca ana tema ve öncelikli alanlar şu şekildedir:

a) Akıllı Şehirler

 • Akıllı Enerji Yönetimi
 • Akıllı Çevre Yönetimi
 • Akıllı Sağlık Hizmetleri
 • Akıllı Turizm Yönetimi
 • Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi
 • Akıllı Yapılar
 • Sürdürülebilir Yapılar

 

b) Dirençli Şehirler

 • Afet Yönetimi
 • İklim Değişikliği
 • Toplumsal Dayanıklılık
 • Altyapı ve Yapısal Direnç
 • Demografi ve Göç Yönetimi
 • Kültürel Öğelerin Korunması
 • Kentsel Suç
 • Bağımlılıkla Mücadele

 

c) Sürdürülebilir Şehirler

 • Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Yönetimi
 • Sürdürülebilir Çevre ve Atık Yönetimi
 • Sürdürülebilir Su Yönetimi
 • Sürdürülebilir Enerji Yönetimi
 • Sürdürülebilir Kentsel Tasarım, Kentsel Hareketlilik ve Şehircilik

 

Burs Miktarı ve Ödemeler

Yüksek Lisans Bursu: 15.000,00 TL (iki eşit taksit halinde)

Doktora Bursu: 30.000,00 TL (üç eşit taksit halinde)

İlk ödeme, desteğe almaya hak kazanıldıktan sonra, diğer ödemeler ise altı aylık periyotlarla yapılır.

 

Burs Desteğinin Kesileceği Haller

 • Verilen süre içinde öğrencinin herhangi bir nedenle Enstitü ile ilişiğinin kesilmesi,
 • Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
 • Öğrencinin devam etmekte olduğu kurumdan herhangi bir disiplin cezası alması,
 • Yanlış bilgi veya belge beyanının tespiti (Bu durumda o tarihe kadar verilen destek meblağı kişiden yasal faizi ile tahsil edilir),
 • Öğrencinin gelişme ve sonuç raporlarını belirtilen tarihlerde teslim etmemesi veya eksik teslim etmesi

Bu durumlar dışında, hak kazanan kişi, mücbir sebeplerden ötürü desteğin durdurulmasını talep edebilir.

Not: Belediye ve iştiraklerinde çalışanlar ile çeşitli kamu ve özel kuruluşlardan lisansüstü eğitim desteği (burs) alanlar, bu protokol kapsamında verilecek destekten yararlanamazlar.

 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar*

 • Başvuru Formu
 • Niyet Mektubu
 • Onaylanmış Tez Önerisi
 • Danışman Referans Mektubu (varsa)

Öğrenci Destek Hattı