Coğrafya Tezli Yüksek Lisans

Coğrafya yüksek lisansı, insan ve doğal ortam ilişkisi içerisinde mekânsal analiz yapmayı amaçlayan bir programdır. Mekânın insan yararına düzenlenmesini, buna yaparken doğayı koruyan bir anlayışın yerleşmesini benimseyen çözüm odaklı bir disiplinin temsilcisidir. Uygulamalı eğitim sistemi ile analitik düşünce yeteneğine sahip, disiplinler arası çalışma becerisi olan, yerel ölçekten küresel ölçeğe analiz yapabilen donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Coğrafya bilimi, insan ve doğal ortam ilişkisi içerisinde mekânsal analiz yapmayı ve coğrafi bilgiyi geliştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. İnsan ile yaşadığı ortam arasındaki ilişkiyi ve bu ilişki nedeniyle oluşan coğrafi olgu ve olayları inceler. Mekâna (yerel, ulusal, küresel) ve zamana ait bilgileri organize etmek, geliştirmek ve yaymak için coğrafi bilgiye daima ihtiyaç duyulmuştur. Coğrafyanın gerçek kimliği, algılanan dünyayı betimleme ve açıklamanın yanı sıra mekânsal, sosyal, ekonomik ve siyasal eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bu amaçla çözümler üreten bir çerçeveye sahiptir. Coğrafya yüksek lisans programı mekânın yeniden inşasını kavrayabilen ve açıklayabilen, coğrafi bilgiye dayalı bir düşünme tarzına ve güncel teknolojileri (Coğrafi Bilgi Teknolojileri) kullanma becerisine sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefler. Coğrafya yüksek lisans programının diğer bir amaç ve kazanımı, öğrencilere başta coğrafya olmak üzere doğa bilimleri ve sosyal bilimlerin temel kavramlarını aktarmaktır. Öğrencileri bu kavramların bağlı olduğu teorik ve uygulamalı bilgi ile yorumlayıcı, sentezci, analitik düşünme ve sonuçlar çıkarma yetenekleriyle de donatmaktır. Coğrafya yüksek lisans programı, öğrencilerine insan ve doğal ortam ile ilgili sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan, yerel ölçekten küresel ölçeğe analiz yapabilen ve sorunlara çözüm üretebilen donanımı sağlayacak bir eğitim vermeyi hedeflemektedir.  Öğrencilerin hem Coğrafya alanında uzmanlaşmalarını hem de kişisel gelişimlerini sağlayacak seminer, panel, konferans vb. bilimsel ve sosyal toplantılar düzenlenmektedir. Saha ve arazi çalışmalarına yönelik ödevler verilmek suretiyle lisansüstü öğrencileri; Coğrafya biliminin çalışma alanı olan mekân üzerinde araştırmalar yapmaya, insanla mekânın ilişkisini ortaya koyacak çalışmalar içerisinde akademik gelişimlerini tamamlamaya yönelik uygulamalara sevk edilmektedir.

Öğrenci Destek Hattı