Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Bilgi teknolojisi ve yazılım sistemleri, birçok ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yazılım sistemleri, finansal sistemler, ticari sistemler, sağlık bilgi sistemleri, havayolu taşımacılığı, telekomünikasyon sistemleri, otomotiv mühendisliği gibi günlük yaşamın hemen hemen tüm alanlarında kullanılan bilgisayar sistemlerinin çok önemli ve kritik bir bileşenini oluşturmaktadır. Yazılım Mühendisliği 1968 yılından beri var olan yeni bir mühendislik disiplinidir ve uzun yıllar boyunca diğer mühendislik dallarında oluşturulmuş mühendislik ilkelerini kullanarak yazılım sistemlerinin tasarımını, üretimini ve işletilmesini hedeflemektedir. Yazılım mühendisliği, hemen hemen tüm disiplinlerde uygulamaları olan bir alandır.

Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojisi büyük bir kaliteli insan gücü eksikliği olduğu için yazılım sistemleri Ar-Ge ve üretimine yönelik değildir. Öte yandan diğer dışındaki alanlarda uzmanlaşan çok sayıda üniversite mezunu, bilgi ve iletişim teknolojisi ve özellikle yazılım sistemleri geliştirme ve yazılım proje yönetimi alanlarında kariyer yapmak istemektedir. Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programının temel amacı, yeni ve büyüyen yazılım endüstrisinde yazılım mühendisleri, yazılım geliştiricileri ve yazılım proje yöneticileri olarak çalışmak isteyen öğrencilere lisansüstü düzeyde bir eğitim sağlamaktır.

Samsun Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2021-2022 güz döneminden itibaren öğrenci kabulü gerçekleştirecektir. Programın öğretim dili Türkçe’dir. Yazılım Mühendisliği Programının gerekliliklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yazılım Mühendisliği alanında Master of Science (MS) alacaklardır. Başvuru sahiplerinin, bir işletim sisteminin, standart ofis araçlarının ve internetin kullanımı ve işletimi dahil olmak üzere temel bilgisayar okuryazarlığına ek olarak, programlama kavramları ve en az bir programlama dili konusunda bilgili olmaları beklenmektedir. Ayrıca, nesne yönelimli programlama, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri ve veritabanı sistemleri konularında gerekli altyapıya sahip olmayan adayların bilimsel hazırlık almaları gerekmektedir.

Öğrenci Destek Hattı