Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Anabilim Dalı disiplinlerarası bir niteliğe sahiptir. Devlet, siyaset, toplum ve uluslararası ilişkilere odaklanır. Bu çerçevede Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda siyasal ve yönetsel olguların bilimsel bakış açısıyla ele alındığı bir eğitim öngörülmektedir. Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde, tarihi ve felsefi perspektifte teorik bilgi ve aynı zamanda uygulamaya dönük saha araştırması yapmak isteyen tezsiz yüksek lisans öğrencilerine yönelik yapılandırılmıştır.

Anabilim dalımız siyasal ve yönetsel kurumlar ile süreçleri bilimsel ve karşılaştırmalı analiz etmekle birlikte ulusal ve uluslararası düzeylerde karar alma süreçlerinde görev alan veya alacak olan kişileri yetiştirmek üzere planlanmıştır. Dünyanın her zaman değişen şartlarını da dikkate almayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, anabilim dalımız başta ülkemiz olmak üzere, dünyanın değişen şartlarını ve yeni ihtiyaçlarını dikkate alan dinamik bir ders programı ve öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışıyla eleştirel ve analitik düşünebilen, siyasi, idari, sosyal ve hukuki konularda teorik temeli olan, iş hayatının gerektirdiği temel becerilere ve girişimci ruha sahip kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bunların yanı sıra, Samsun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan, aynı anabilim dalının tezli yüksek lisans programına senatomuzun belirlediği kontenjan sayısı kadar geçiş yapılabilmektedir. Dolayısıyla, akademik çalışma yapmak isteyen tezsiz yüksek lisans öğrencilerimize, bu yolla imkân sağlanmaktadır.

Öğrenci Destek Hattı