Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı

Ekonomik küreselleşme ve artan riskler, uluslararası ticaret ve işletmeciliğin önemini artırmıştır. Bu alanların kapsam ve içeriğinin değişmesi bu alanlara yönelik teorik çalışmaların ve araştırmaların da artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni ve eleştirel bakış açılarını geliştirecek insan kaynağı ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı bilimsel düşünme ortamının oluşturulmasını ve özgün fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan,  üretilen yeni bilgileri reel ve finansal piyasalarda, dış ticaret kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında uygulayabilen, çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilen  ve yayımlayabilen  bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle çok uluslu işletmelerin ve kendi toplumunun yanısıra farklı toplumların ekonomik sorunlarına duyarlı bilim insanları yetiştirilebilecektir.

Öğrenci Destek Hattı