Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, kamu yönetimi alanında ülkemizdeki ve dünyadaki çağdaş eğilimleri takip ederek mevcut idari ve siyasi pratiklerin etkilerine ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı kuramsal tartışmalar için özgür bir zemin yaratmak ve bu çerçevede planlı düşünme ve üretme yeteneklerine sahip; yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk ve çevre nosyonlarını birlikte değerlendirerek bütünsel hipotezler geliştirebilen akademisyenler ve yöneticiler yetiştirmektir. Bu açıdan yüksek lisans programımız, hem akademik kariyer yolunu seçenlere hem de özel sektörde çalışmayı hedefleyenlere uygun bir kariyer fırsatı oluşturmaktadır. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olanlar aldıkları eğitim sayesinde geliştirdikleri analitik karar alma becerisiyle özel sektörde iş bulabilecekleri gibi, literatür birikimi ve bilimsel araştırma tecrübesiyle akademik kariyer yolunu tercih edebilirler.

Öğrenci Destek Hattı