Makine Mühendisliği Doktora Programı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, ilk öğrencilerini 2019-2020 Güz döneminde kabul etmiş ve eğitime özellikle Havacılık, Savunma ve Biyomedikal konularında uzmanlaşmak üzere başlamıştır. Tezli yüksek lisans programımızın amacı, öğrencilerimize bilimsel araştırma yapma yeteneği kazandırmak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini verebilmektir. Bu program toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Dersler; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesindeki “Mekanik”, “İmalat ve Konstrüksiyon”, “Makina Teorisi ve Dinamiği”, “Enerji” ve “Termodinamik” Bilim Dallarındaki derslerden alınabileceği gibi, tez danışmanının uygun görmesi halinde Enstitü bünyesinde diğer Anabilim dallarından da alınabilir. Lisansüstü dersler, danışman ve ilgili Enstitü Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Derslerini tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans semineri verirler. Ardından İkinci dönemin sonunda bir tez konusu belirleyip, tez danışmanının yönetiminde bu tez konusunu çalışırlar. Tez çalışmaları bittiğinde, bir yüksek lisans tezi hazırlayarak jüri önünde savunurlar. Ders ve tez gerekliliklerini tamamlayarak programı başarı ile bitiren öğrenciler, “Yüksek Lisans” derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalımızda özellikle Sonlu Elemanlar Yöntemi, Katı Cisimler Mekaniği, Temas problemleri, 3B Yazıcı Teknolojileri, Sürekli Fiber Takviyeli Kompozitler, Elektrokimyasal İşleme, Triboloji, Kaplama Mekaniği,  Enerji, Termodinamik, Yanma, Biyoyakıtlar, Sayısal Modelleme, Dış Akış konularında çalışmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda, Elektro Kimyasal İşleme Laboratuvarı ve 3B Yazıcı Teknolojileri Laboratuvarı bulunmaktadır. Tezli Yüksek Lisans programımızın öğretim dili Türkçe’dir.

Öğrenci Destek Hattı