Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Ekonomik küreselleşme ve artan riskler, uluslararası ticaret ve işletmeciliğin önemini artırmıştır. Bu alanların kapsam ve içeriğinin değişmesi bu alanlara yönelik teorik çalışmaların ve araştırmaların da artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni ve eleştirel bakış açılarını geliştirecek insan kaynağı ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Uluslarararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı bilimsel düşünme ortamının oluşturulmasını ve özgün fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan,  üretilen yeni bilgileri reel ve finansal piyasalarda, dış ticaret kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında uygulayabilen, çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilen  ve yayımlayabilen  bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle çok uluslu işletmelerin ve kendi toplumunun yanısıra farklı toplumların ekonomik sorunlarına duyarlı bilim insanları yetiştirilebilecektir.

Prof. Dr. Selahattin KAYNAK

A.B.D. Başkanı

 

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK DOKTORA PROGRAMI DERS MÜFREDATI

 

KODU DERSİN ADI T.P.K. AKTS Z/S
GÜZ DÖNEMİ
UTI 803 Gümrük ve Dış Ticaret Uygulamaları 3 0 3 7,5 S
UTI 805 Küresel Rekabet ve Rekabet Teorileri 3 0 3 7,5 S
UTI 807 İleri Mikro İktisadi Analiz 3 0 3 7,5 S
UTI 809 Küresel Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları 3 0 3 7,5 S
UTI 811 Endüstriyel Pazarlama 3 0 3 7,5 S
UTI 813 Uluslararası Finans Teorisi 3 0 3 7,5 S
UTI 815 Ekonometrik Teori 3 0 3 7,5 S
UTI 817 Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası 3 0 3 7,5 S
UTI 819 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 3 0 3 7,5 S
BAHAR DÖNEMİ
UTI 802 Seminer 0 0 0 7,5 Z
UTI 804 Uluslararası  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 7,5 S
UTI 806 Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar 3 0 3 7,5 S
UTI 808 Uluslararası İktisadi Analiz 3 0 3 7,5 S
UTI 810 Faktör Piyasaları Analizi 3 0 3 7,5 S
UTI 812 Globalizasyon ve Tüketici Davranışları 3 0 3 7,5 S
UTI 814 Marka Teorisi ve Uluslararasılaşma 3 0 3 7,5 S
UTI 816 Yatırım Teorisi ve Risk Yönetimi 3 0 3 7,5 S
UTI 818 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 7,5 S
UTI 820 İleri Makro İktisadi Analiz 3 0 3 7,5 S
UTI 822 Muhasebe Teorileri 3 0 3 7,5 S
UTI 824 Uluslararası Ticaret ve Gelişen Ekonomiler 3 0 3 7,5 S
TEZ DÖNEMİ
UTI 850 Uzmanlık Alan Dersi 4 0 0 0 Z
UTI 800 Tez 0 0 0 30 Z

Not: Tabloda T, ilgili dersin teorik ders saatini (kredisini); P, ilgili dersin uygulamalı ders saatini ve K ise toplam ders saatini, Z, zorunlu dersi, S, seçmeli dersi göstermektedir. AKTS ise Avrupa Kredi Transfer Sistemi’dir

 

 Dersler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.