Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği Bölümü Doktora Programı, uzmanlık ihtiyacının fazla olduğu alanlarda ileri bilgi ve beceri düzeyine sahip, özgün düşünebilen, kendi kendine yetebilme ve karşılaştığı teknik problemlere çözüm üretebilme kabiliyeti yüksek, uzman araştırmacı mühendisler yetiştirerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji ürünler üretebilme becerilerinin kazanmasında gereksinim duyulan araştırmacı ihtiyacını karşılamayı ve sanayinin problemlerine çözüm bulacak araştırmalar yapmayı hedef almaktadır.

Doktora programımız, özellikle ülkemizde giderek sayıları artan ARGE merkezlerinde faaliyet gösteren araştırmacıların, yürüttükleri ve yürütmek istedikleri projelerde, daha akademik ve bilinçli çözümler üretebilmeleri için kılavuzluk yapacaktır. Doktora programımız, Samsun özelinde özellikle biyomedikal, savunma ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren firmalara, daha özgün, daha yenilikçi ürünler tasarlamayı ve bunun Üniversite-Sanayi işbirliği içerisinde uyumlu bir şekilde yapmayı, bu esnada uluslararası literatüre önemli katkılar sağlamayı hedef edinmiştir. Ayrıca Samsun Üniversitesi olarak, lisans seviyesinde roket çalışmalarında yakalanan başarıları, özellikle uzay çalışmaları başlığında daha özel projelerle doktora seviyesinde çıkarmak, önemli bir başka hedefimizdir.

Prof. Dr. Bahattin KANBER

A.B.D. Başkanı

 

 

Makine Mühendisliği Doktora Programı Ders Müfredatı

T+U+L* Z/S* AKTS*
MMAK801 Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Mühendislikteki Uygulamaları 3+0+0 S 7,5
MMAK802 Hesaplamalı Temas Mekaniği 3+0+0 S 7,5
MMAK803 İleri Mekanik Titreşimler 3+0+0 S 7,5
MMAK804 Hiperelastik Malzemeler 3+0+0 S 7,5
MMAK805 İleri İmalat Yöntemleri 3+0+0 S 7,5
MMAK806 İleri Isı ve Kütle Aktarımı 3+0+0 S 7,5
MMAK807 Biyoenerji Teknolojileri 3+0+0 S 7,5
MMAK808 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3+0+0 S 7,5
MMAK809 Sac Metal Şekillendirme 3+0+0 S 7,5
MMAK810 İleri Kaynak Yöntemleri 3+0+0 S 7,5
MMAK811 Kaplama Teknolojileri 3+0+0 S 7,5
MMAK812 Gaz Türbinleri ve Termodinamiği 3+0+0 S 7,5
MMAK813 Yakma Sistemlerinde Bilgisayar Uygulamaları 3+0+0 S 7,5
MMAK814 Sınır Tabaka Teorisi 3+0+0 S 7,5
MMAK815 Hesaplamalı Dinamik 3+0+0 S 7,5
MMAK816 Enerji Metodları 3+0+0 S 7,5
*Z/S: Zorunlu/Seçmeli, T+U+L: Teorik + Uygulama + Laboratuvar AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

 Dersler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.