Genel

Ders ve Tez Süreci
Ders Seçimi Ders Seçim Kılavuzu için tıklayınız. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğretim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir. Doktora programı, tezli yüksek lisans...
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Öğrenim Ücretleri
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Yatay Geçiş Takvimi
2019-2020 LİSANÜSTÜ EĞİTİM AKADEMİK TAKVİMİ
2019-2020 Yatay Geçiş Takvimi
Lisanüstü Eğitim yatay Geçiş takvimi
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı
2019-2020 Lisanüstü Eğitim Akademik Takvimi
Başvuru Yap
Başvuru Koşulları, İstenen Belgeler ve Akademik takvim  
Başvuru Belge ve Süreçleri
Başvuru koşulları ve Gerekli Belgeler