2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları

Lisansüstü başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında Online Başvuru Sistemi bağlantısından yapılacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

İletişim için [email protected]  adresini kullanabilirsiniz.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Doktora Başvuruları İlan Metni

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tezli Yüksek Lisans Başvuruları İlan Metni

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları İlan Metni

Online Başvuru Kılavuzu

Başvuru için tıklayınız

Bilim sınavı bilgileri için tıklayınız.

Başvuru yapan adayların başvuru durumlarını kontrol etmek için sık sık başvuru sisteminden başvuru durumlarına bakmaları önerilmektedir.

Online Başvuru sırasında sistem tarafından otomatik olarak  alınan bilgilerin (ALES, mezuniyet notu vb.) yanı sıra aşağıdaki belgelerin pdf/tarama olarak sisteme yüklemesi zorunludur:

 • Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/E-Devlet Mezuniyet Çıktısı
 • Onaylı Lisans Transkripti
 • Onaylı Tezli Yüksek Lisans Transkripti (Doktora programlarına başvuran adaylar için)
 • ALES belgesi (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran adaylar için)
 • Yabancı dil sonuç belgesi (Yüksek lisans başvurularında varsa, doktora başvurularında zorunlu)
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi (yabancı uyruklular için)
 • Transkript Tercümesi (yabancı uyruklular için)
 • YÖK denklik belgesi (yabancı uyruklular için)
 • Öğrenci Belgesi (Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci için)
 • Vesikalık fotoğraf

Tercih hatası yapan, yukarıda belirtilen zorunlu belgeleri sisteme yüklemeyen veya başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Eğer Online Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler de (başvuruda zorunlu olmayan) sisteme yüklenirse, kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt dilekçesi ile online kayıt yaptırabilirler;

 • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),
 • Adli sicil belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Yabancı uyrukluklar için Pasaport Fotokopisi)

Doktora ve Tezli yüksek lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylardan tüm belgeleri (zorunlu-zorunlu olmayan) eksiksiz yükleyenler kesin kayıt tarihleri arasında imzalanmış kayıt dilekçesini [email protected] adresine göndermeleri ile kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylardan  tüm belgeleri (zorunlu-zorunlu olmayan) eksiksiz yükleyenler kesin kayıt tarihleri arasında kayıt dilekçesini ve tezsiz yüksek lisans ücretini yatırdığına dair dekontu [email protected] adresine göndermeleri ile kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

Kayıt dilekçesi için tıklayınız (Kayıt tarihlerinde Aktif edilecektir)

Başvuru sırasında zorunlu belgeler dışında sisteme belge yüklemeyen lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıt tarihleri arasında, şahsen veya noterden vekalet verilmiş kişi aracılığıyla ilanda belirtilen belgelerle Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde  kayıt işlemlerini yaptırabilirler.